ஜோதிட முறையில் பலமற்ற ஜாதகர் பஞ்சபட்சி கணிதம் மூலம் படு பட்சி மற்றும் ஊண் பட்சி அறிந்து தனது செயல்களை நோக்கங்களை வெற்றி பெற இயலும்.

.இது உலகறிந்த உண்மை. இந்த கணிதம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் பல ஆண்டு காலமாக விபரம் தெரிந்த வெற்றியாளர்கள் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.

உங்கள் ஜாதகத்தை கணித்து கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து உங்களுக்கு, வளர்பிறை தேய்பிறை கொண்ட ஒரு மாதத்தில் எந்த நாட்கள் காரியங்கள் முயற்சிக்க, நல்லது செய்ய வெற்றி பெற இயலும் என்பதையும், எந்த நாட்களில் நீங்கள் சுப காரியங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதையும், உங்கள் ஜாதகத்தில் வலு பெற்ற கிரகமாக இருந்தாலும் அதன் கிழமைகளில் படு பட்சி தினமாக இருப்பின் வெற்றிக்கு வாய்ப்பு இன்றி வருந்துவதையும், ஜாதகத்தில் வலு பெற்ற கிரகத்தின் கிழமைகளில் ஊண் பசியாக வரின் வெற்றி நிச்சயம் என்பதையும் நீங்கள் அனுபவ பூர்வமாகவே உணர இயலும்.

தனது பிறந்த நட்சத்திரம் மட்டும் கொண்டு பட்சி அறிந்து பயணிப்பது தெளிவில்லாத நிலையும். ஜாதக ஆய்வு கொண்டு ஒரு மாத வளர்பிறை தேய்பிறையில் வரும் ஊண் பட்சி தினங்களில் வெற்றி கொள்வது சிறப்பு .

இங்கு நாம் பஞ்ச பட்சி கணித கட்டுரை எழுத போவது இல்லை. மாறாக உங்கள் ஜாதகத்தை கட்டணம் செலுத்தி உங்கள் வெற்றி பெரும் கால அட்டவணை மற்றும் தோல்வி வாய்புகள் உள்ள கால அட்டவணை என 2 அட்டவணைகள் தயாரிக்கப்பட்டு அதை எவ்வாறு உபயோகித்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் விளக்கப்படும் .

 

வெற்றி கணித ஆய்வுக்கு

இந்த பக்கம் இன்னும் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை . 2 நாட்கள் கழித்து இங்கு விஜயம் செய்க