பொருளடக்கம்

கீழே உள்ள இணைப்புகள் உங்களை குறிப்பிட்ட பக்கங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் 


 1.  வேத கால தமிழ் ஜோதிடம் – ஜோதிடம் ஏன் பார்க்க வேண்டும்?
 2. ஜோதிட கணக்கீடு – பஞ்சாங்கம்
 3. ராசி மண்டலங்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள்
 4. நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அதன் ராசிகள்
 5. ஜென்ம நட்சத்திரம் – ஜென்ம ராசி  – ஜென்ம லக்னம் – திதி – ருது – அயனம்
 6.  கிரகங்களின் இயற்கை தன்மைகள் – பலம் – இயக்கம்
 7. ஸ்தானம் – ராசி அமைவிடம் – ஸ்தான தன்மைகள்
 8. ஜெனன ஜாதகம்
 9. கோள்சாரம் [கோச்சாரம்]
 10.  சூரியன் கோசார பலன்கள்
 11. சந்திரன் கோசார பலன்கள்
 12. செவ்வாய் கோசார பலன்கள்
 13. புதன் கோசார பலன்கள்
 14. குரு கோசார பலன்கள்
 15. சுக்கிரன் கோசார பலன்கள்
 16. சனி கோசார பலன்கள்
 17. ராகு கோசார பலன்கள்
 18. கேது கோசார பலன்கள்
 19. In Process…